Гуманитарный профиль

Гэты профіль у Ліцэі ім. Ф.Э. Дзяржынскага БДУ мае больш як дваццацігадовую гісторыю. Настаўнікі, якія працуюць з філолагамі (дарэчы, самі выпускнікі ліцэйскага філалагічнага класа), удала спалучаюць традыцыі гуманітарнай адукацыі з педагагічнымі тэхналогіямі ХХІ стагоддзя. Калі ваша мэта – на высокім узроўні авалодаць беларускай мовай і гісторыяй Беларусі, навучыцца чытаць, разумець і ствараць разнастайныя тэксты, спасцігнуць законы літаратуры, паспрабаваць сябе ў журналістыцы, перамагчы на рэспубліканскай алімпіядзе і здаць цэнтралізаванае тэсціраванне на 100 балаў, гуманітарны клас Ліцэя ім. Ф.Э. Дзяржынскага БДУ – правільны выбар.

Уникальное сочетание дисциплин, преподаваемых на повышенном уровне, включая подготовку к олимпиаде и централизованному тестированию, предоставляет выпускникам данного профиля широкие возможности выбора при поступлении в учреждения высшего образования.

Как поступить на гуманитарный профиль?

Для поступления необходимо сдать два экзамена: историю Беларуси и белорусский язык.

Вступительное испытание по БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ

Как готовиться?

1. Прорешать задания из пособия для поступающих по белорусскому языку и литературе.

Гуманитарный профиль

М.М. Казлоўская, І.У. Ківель , Н.Я. Краўцэвіч, В.В. Кушнярэвіч

У дапаможніку друкуюцца праграмы па беларускай мове і беларускай літаратуры, змяшчаюцца практыкаванні, тэматычныя тэсты і тэставыя комплексы для падрыхтоўкіда ўступных іспытаў “Абітурыент Ліцэя ім. Ф.Э. Дзяржынскага БДУ”, а таксама адказы да іх. Удаведачнай частцы дапаможніка змешчаны табліцы, дзе сістэматызаваны тэарэтычныя звесткі па ўсіх раздзелах школьнага курса беларускай мовы, а таксама слоўнікі лінгвістычных і літаратуразнаўчых тэрмінаў, спіс літаратуры для самападрыхтоўкі. Аўтары спадзяюцца, што арыгінальныя заданні, змешчаныяў дапаможніку, будуць цікавыя і карысныя як абітурыентам Ліцэя ім. Ф.Э. Дзяржынскага БДУ, так і ўсім навучэнцам, якія жадаюць ведаць беларускую мову і літаратуру на больш высокім узроўні.

2. Прорешать репетиционный экзамен по белорусскому языку

Гуманитарный профиль

Данный ресурс содержит репетиционный вступительный экзамен (онлайн-тест) по белорусскому языку. Формат заданий и разбалловка полностью соответствуют вступительным экзаменам в Лицей им. Ф.Э. Дзержинского БГУ и другие лицеи в последние 2 года. Выполнение онлайн-теста позволит провести "репетицию" вступительного экзамена 2024 года и оценить свой текущий уровень знаний.

3. Записаться на подготовительные курсы «Вечерний Лицей».

Подробная информация про подготовительные курсы и контактный телефон имеется на соответствующей странице.    

Вступительное испытание по ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Как готовиться?

1. Прорешать репетиционный экзамен по истории Беларуси

Гуманитарный профиль

Данный ресурс содержит репетиционный вступительный экзамен (онлайн-тест) по Истории Беларуси. Текст заданий изложен на белорусском языке. Формат заданий и разбалловка полностью соответствуют вступительным экзаменам в Лицей им. Ф.Э. Дзержинского БГУ и другие лицеи в последние 2 года. Выполнение онлайн-теста позволит провести "репетицию" вступительного экзамена 2024 года и оценить свой текущий уровень знаний.

2. Записаться на подготовительные курсы «Вечерний Лицей».

Подробная информация про подготовительные курсы и контактный телефон имеется на соответствующей странице.    

Как меня будут учить?

В Лицее им. Ф.Э. Дзержинского БГУ учатся по экспериментальным учебным планам. Предметы, которые изучаются на базовом уровне, как правило, изучаются в течение одного учебного года.

Куда поступают выпускники?

Гуманитарный профильГуманитарный профиль

Остались вопросы?

Гуманитарный профиль

Обсуждение "Абитуриенту (Поступление в Лицей им. Ф.Э. Дзержинского БГУ)" в VK группе Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ. Оперативно отвечаем на вопросы абитуриентов и их законных представителей.